IFALPA:lle uusi puheenjohtaja

11.05.2023 | Uutiset

Artikkelikuva

Yli 70 jäsenmaan ja noin 140 000 lentäjän globaali kattojärjestö IFALPA kokoontui vuosikokoukseen kotipaikalleen Montrealiin. Kokoukseen osallistui lähes 400 lentäjäedustajaa ympäri maailmaa.

Vuosikokous käsitteli laaja-alaisesti lentokonevalmistajien ja ilmailuviranomaisten edistämää Reduced Crew Operations -konseptia, josta liikuu kahdenlaista toisistaan hieman poikkeavaa mallia. Reittilentovaiheen yhden ohjaajan menetelmiä käsittelevä extended Minimum Crew Operations (eMCO) tutkii toimintamallia, jossa pidemmillä lennoilla reittilentovaiheessa ohjaamoon jäisi ainoastaan yksi ohjaaja muiden ohjaajien levätessä lentäjille suunnitelluissa lepotiloissa. Single Pilot Operations (SiPO) taasen lähtee liikkeelle kaupallisen ilmakuljetuksen suorittamisesta kaikissa lennonvaiheissa yhden ohjaajan toimesta. Yhtäläistä konsepteissa on nimistä huolimatta pyrkimys löytää kustannussäästöjä lentäjien määrää ohjaamossa vähentäen. Lentäjäyhteisö on useassa vaiheessa todennut suunnitelmat lentoturvallisuuden kanssa leikkimiseksi.

Safety starts with two

Vuosikokouksen yhteydessä järjestetty Global Pilot Symposium loi lentäjäedustajille ajantasaisen kuvan lentokonevalmistajien suunnitelmista, joita toisaalla ilmailuviranomaisten toimesta pyritään mahdollistamaan lainsäädännön kannalta. Euroopan ilmailuviranomainen EASA on jo tovin tarkastellut RCO -konseptin luomia turvallisuusriskejä, joiden realisoitumista pyritään erilaisissa skenaarioissa arvioimaan. Myös lentäjät ovat tässä työryhmätyöskentelyssä tuomassa näkökulmansa esiin.

RCO toiminnan osalta lentäjät ovat viime aikoina julkaisseet useamman kannanoton hankkeen riskeistä ja samalla kyseenalaistaneet lentokonevalmistajien arvioimat kustannussäästöt. IFALPA:n vuosikokouksen yhteydessä järjestetyn lehdistötilaisuuden yhteydessä IFALPA:n, Yhdysvaltojen ALPA:n ja Euroopan lentäjiä edustavan ECA:n puheenjohtajat vastasivat median kysymyksiin konseptiin littyen. Lentäjien näkökulmia on tuotu esiin myös osana "Safety starts with 2" -kampanjaa ja näkökulmien laajentamista varten on luotu erillinen yleisölle avoin www-sivusto. https://safetystartswith2.com/

 

IFALPA:n uudeksi puheenjohtajaksi Amornvaj Mansumitchai

Vuosikokouksen yhteydessä valittiin uusia hallituksen jäseniä ja lentoturvallisuuskomiteatyön vastuunkantajia. Järjestön puheenjohtajavaaleissa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Thai Airwaysin A350 kapteenina toimiva Amornvaj "Ben" Mansumitchai. Uusi puheenjohtaja on varsin kokenut toimija kansainvälisen lentäjäjärjestön johdosssa, sillä hän on toiminut erilaisissa vastuutehtävissä yli 16 vuotta ja vuodesta 2017 alkaen järjestön varapuheenjohtajana. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Espanjan lentäjäyhdistyksen SEPLA:n esityksestä Iberian A320 kapteeni Juan Carlos Lozano, joka on aiemmin toiminut mm. ECA:n varapuheenjohtajana.

Kuva: IFALPA:n uusi puheenjohtaja Amornvaj Mansumitchai

 


Lue lisää aiheesta