FPA:n vuosikokouksessa käynnistettiin Female Pilots työryhmä Suomeen

20.11.2019 | Uutiset

Artikkelikuva

Suomen Lentäjäliiton vuosikokouksen yhteydessä tehtiin päätökset vuoden 2020 toiminnasta ja valittiin hallitus yhdistykselle

Suomen Lentäjäliitto valitsi yhdistyksen johdossa jatkamaan nykyisen puheenjohtajan Akseli Meskasen ja varapuheenjohtaja Ville Vahteran. Vuosikokouksen yhteydessä päätettiin myös uusi toimintamuoto FPA:ssa, Female Pilots -työryhmä.

FPA:n toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus, jonka jäseniksi valitaan jäsenyhdistyksistä edustajia työskentelemään yhdessä lentäjien edunvalvonnan parissa. FPA:n toiminnassa huomion keskiössä on jatkossakin lentoturvallisuustyö, joka sisältää niin kansallisen, kuin kansainvälisen tason. Lentäjien työympäristöön vaikuttavissa asioissa FPA vaikuttaa European Cockpit Associationin kanssa mm. lainsäädäntöhankkeisiin, joilla pyritään varmistamaan yhtenäisiä pelisääntöjä kilpailulla alalla.

Lentäjiin liittyvissä työympäristökysymyksissä lentäjien jatkokoulutuskysymykset ja eläkeasiat nostavat entisestään päätään. 

Lentäjien työmarkkinakelpoisuus ja (talous)syklinen kulkevat samalla polulla. Suomen Lentäjäliitto on kantanut huolta kasvavasta työttömien lentäjien määrästä ja toisaalta lentotyöstä lääketieteellisistä syistä tippuvista lentäjistä. Tavoitteenamme on saavuttaa Suomessa koulutuspolku, jossa lentäjien koulutus mahdollistaisi korkeakoulututkinnon yhdistämisen opintoihin tai töiden ohessa opiskelun. Kouluttautumalla ja laajentamalla osaamistaan, lentäjäkoulutuksen saaneilla henkilöillä olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä muissakin tehtävissä kuin lentäjänä, kuten asiantuntijatehtävissä. Tarve työmarkkinakelpoisuuden parantamisessa on erityisesti henkilöillä, jotka valmistuvat lentäjiksi olemattoman rekrytoinnin aikana tai joutuvat kouluttautumaan uudelleen lääketieteellisen kelpoisuuden heikentymisen johdosta. Suomen Lentäjäliitto on ottanut vastaan ilolla Tampereen yliopiston aktivoitumisen AiRRhow projektin parissa. Tampereen seudun yhteishankkeena ollaan käynnistämässä kouluttautumispolkuja lentoalan koulutuksen rinnalla.

Eläkejärjestelmän muutos vuonna 2017 asetti lentäjät poikkeukselliseen tilanteeseen eläkeiän noustessa korkeammaksi, kuin mihin lentäjän lupakirja antaa mahdollisuuden työskennellä Euroopan alueella. Tällä hetkellä lentäjäksi kouluttautuvat ja työllistyvät noin 30 -vuotiaat lentäjät voivat työskennellä vain 65 vuoden ikään saakka ja eläkejärjestelmä tällä hetkellä alimman eläkeiän osalta on noussut yli 67 vuoteen. Suomen Lentäjäliitto haluaa eläkejärjestelmää tarkasteltavan tulevina vuosina huomioimaan alat, joissa työskentely ei lakisääteisesti ole mahdollista eläkeikään saakka.

Naispuolisten lentäjien määrän kasvattaminen on kansainvälinen tavoite, mitä Suomessa tehdään?

Naispuolisten lentäjien määrä Suomessa noudattelee kansainvälistä tasoa, olleen kansainvälisesti lähellä 5%. ICAO:n ja kansainvälisen lentäjäjärjestö IFALPA:n tasolla on nostettu keskusteluun toimet, joilla voitaisiin tasapainottaa sukupuolijakaumaa lentäjien joukossa. IFALPA perusti keväällä 2019 naistenpäivänä kansainvälisen työryhmän keskittymään lentäjien omaan työskentelyyn asian parissa, ottaen huomioon laajasti erilaisia kulttuurikysymyksiä, esteitä alalle hakemiseen ja työskentely-ympäristön. Suomalaisia lentäjiä on ollut alusta asti osana IFALPA:n työryhmän toimintaa ja FPA päätti perustaa toiminnalle virallisen statuksen myös yhdistyksemme toiminnassa. Haluamme osaltamme tutkia ja poistaa hidasteita alalle hakeutuvien edestä, lentäminen ja lentäjänä työskentely ei ole sukupuolikysymys.

Suomen lentäjäliiton turvatoimikunnan puheenjohtaja vaihtuu 1.1.2020 alkaen

FPA:n turvatoimikuntaa viisi vuotta johtanut Petri Pitkänen luopuu tehtävistään saavuttaessa toimikausien maksimimäärän. FPA nimitti tehtävään 1.1.2020 alkaen Airbus 320 -kapteeni Lauri Soinin. Lauri on toiminut pitkään lentoturvallisuustyön parissa käsitellen mm. lentäjien lääketieteellisten asioiden ja NOTAM -projektien parissa. Lauri haluaa jatkaa johdollaan aktiivista kanssakäymistä lentoturvallisuusviranomaisten kanssa ja tuoda näkyväksi lentäjien tärkeän työn lentoturvallisuuden parantamisessa.

  


Lue lisää aiheesta