FPA mukana IFALPA:n Climate Working Groupissa

22.01.2021 | Uutiset

Artikkelikuva

Lentäjät muokkaamassa ilmailualasta ympäristöystävällisempää

Viime huhtikuussa koronakriisin iskettyä erityisen kovasti ilmailualaan, kansainvälinen lentäjäliitto IFALPA julkaisi oman kannanottonsa kriisistä toipumiseen. Kannanoton viestillä Rethink, Reimagine & Reset haluttiin korostaa poikkeuksellisen tilanteen mahdollisuutta tarkastella ilmailualaa uudesta näkökulmasta ja pyrkiä korjaamaan alan ongelmia laajemmin. Kannanotossa muistutettiin ilmailun merkityksestä valtioille sekä korostettiin että toiminnan on oltava kestävällä pohjalla niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin myös ympäristön kannalta. 

Ympäristön kannalta kestävään ilmailuun IFALPA tulee jatkossa ottamaan kantaa Climate Working Groupin toimesta. Tämän työryhmän ensimmäinen etäkokous järjestettiin 14.1. FPA:n edustajien ollessa läsnä linjoilla.

IFALPA Climate WG tulee seuraamaan tarkasti ICAO:n alaisen Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) toimintaa pyrkimällä vaikuttamaan proaktiivisesti komitean päätöksiin. Yhteistyötä on tarkoitus tehdä myös Euroopan lentäjäliiton ECA:n Environmental Task Forcen (ENVI TF) kanssa. 

Ensimmäisessä kokouksessa ryhmän puheenjohtajaksi valittiin hollantilainen Robert Brons VNV:stä ja keskusteltiin ryhmän toiminnan linjauksista sekä ensimmäisistä konkreettisista askelista. Vihreää kehitystä tapahtuu ilmailun ympärillä niin monella rintamalla, että vaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen ja toiminnan rajaaminen on tärkeää.  

Keskustelussa nousi esiin lentoyhtiöiden ja lentäjien monelta osin yhtenevät intressit ilmastoasioissa. Tällä saralla yhteistyön luomia mahdollisuuksia ei olla tähän asti täysin osattu hyödyntää, vaikkapa uusiutuvien lentopolttoaineiden valmistuksen tukemisen osalta.

Yhtenä selkeästi tunnistettuna heikkoutena nousi esiin ilmailualan pr-toiminnan vaikuttavuus käytävään keskusteluun ilmailun ympäristövaikutuksista. Vaikka alan vaikutukset ilmastonmuutokseen on tunnustettu,  on kehitys monilla ilmailun osa-alueilla ollut vuosien saatossa merkittävää ja lähtöisin alan sisältä  ilman ulkoista poliittista painostusta. Vähentyneiden päästöjen motiivina on varmasti ollut myös taloudellinen hyöty pienentyneiden polttoainekustannusten muodossa, mutta esimerkiksi CORSIA on alan itsensä perustama päästökauppajärjestelmä. 

IFALPA Climate WG:n ensimmäisenä konkreettisena tehtävänä jäsenistön suuntaan tuleekin olemaan faktapohjaisen yhteenvedon laatiminen ilmailun ilmastovaikutuksista. Tämän tietopaketin tarkoituksena on tukea jäseniä alati kiihtyvässä keskustelussa ilmailun ympäristövaikutuksista ja kertoa faktoihin perustuen siitä työstä, mitä ilmailualalla on tehty ja tehdään jatkossakin alan kestävän kehityksen eteen. 


Lue lisää aiheesta