Euroopan lentäjät: Kesä ja lentoliikenteen katkokset

29.06.2022 | Uutiset

Artikkelikuva

Vuosikausia jatkuneet kululeikkaukset, sosiaalisten vastuiden välttely ja koronakriisin aikaiset toimet näkyvät nyt Euroopan lentoliikenteen häiriöinä. Kesäkuukausina näemme todennäköisesti lentojen peruuntumisia ja myöhästymisiä. Lentohenkilökunnan jaksaminen ja riittävyys voi muodostua rajoitteeksi.

Euroopan lentäjäyhdistyksiä edustava, yli 40 000 jäsenen European cockpit association (ECA) nosti kesäkuun kokouksessaan esiin selkeän tarpeen lentoliikenteen toimijoille ja alaa lainsäädännöllisesti valvoville terästää toimintaansa. ECA vaatii EU:n komissiolta ja lentoliikenteen turvallisuudesta vastaavalta EASA:lta toimia ja valvontaa, joilla:

  • Matkustajien turvallisuutta ei saa vaarantaa taloudellisista syistä
  • Lentoyhtiöiden ja lentokenttien tulee varmistua riittävästä henkilökuntamäärästä ja kapasiteetin suunnittelusta, jotta turvallinen ja luotettava lentoliikenne voidaan toteuttaa kaikissa tilanteissa
  • Lentoyhtiöiden tulee suunnitella lentomiehistön työvuorot niin, että ne pitävät sisällään riittävät marginaalit, estävät väsymyksen muodostumista ja eivät johda paineeseen käyttää laillisen työvuoron pituuteen haettavia joustoja (ns. Commander´s discretion). Valvontaa tulee lisätä työvuorosuunnitteluun ja riittävään resursointiin kansallisten viranomaisten toimesta
  • Henkilökunnalle tulee osoittaa täysi tuki tehdä päätöksiä, joilla varmistetaan lentoturvallisuus ja lento-operaatioiden järkevä toteuttaminen vailla tarpeetonta painetta työnantajan toimesta
  • Lentoalan työntekijöiden edustajia tulee konsultoida ja ottaa mukaan päätöksentekoon, jossa etsitään ratkaisuja Euroopan lentoliikenteen ongelmakohtiin
  • Epätyypilliset työsuhteet, henkilöstövuokraus ja näennäisyrittäjyys tulee kieltää Euroopan lentoliikenteessä.

Uutinen perustuu ECA:n julkaisemaan kannanottoon "2022 -A summer of disruption" 

Kuva: Gerrie van der Walt, Unsplash


Lue lisää aiheesta