Erityisosaamisalueet

Turvatoimikunnan toiminta perustuu asiantuntijuuden jakamiseen. Sen jäseninä onkin lentoturvallisuuden eri sektoreiden asiantuntijalentäjiä, joilla on omaan sektoriinsa liittyvää aiempaa työkokemusta, alan erityiskoulutusta tai vahvaa harrastuneisuutta.

Asiantuntijoiden tehtävänä Turvatoimikunnassa on toimia oman sektorinsa määräysten ja standardien asiantuntijana. He edustavat suomalaisia myös IFALPA:n (International Federation of Airline Pilots´ Associations) sekä ECA:n (European Cockpit Association) oman alansa komiteoissa, ja toimivat tiedon ja asiantuntemuksen välittäjinä sekä maailmalta Suomeen että toisinpäin. 

Viereiset välilehdet kertovat näistä lentoturvallisuuden sektoreista sekä asiantuntijoiden toimenkuvasta hieman enemmän.