Liikennelentäjä-lehti

Liikennelentäjä on Suomen Lentäjäliitto ry:n (FPA) julkaisema jäsenlehti, jonka tehtävänä on esitellä liikennelentämisen ammatillisia kysymyksiä eritoten lentäjäyhteisön näkökulmasta. Lehti ilmentää myös FPA:n ja sen jäsenyhdistysten ydintoimintoja. Painotus on ammatillisissa ja lentoturva-asioissa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Lehden lukijoihin kuuluvat FPA:n jäsenyhdistysten lentäjät ja eläkeläiset sekä muutamat ammattikuntamme tärkeät sidosryhmät, kuten Finavia, Liikenteen turvallisuusvirasto, lentoyhtiöt, Liikenne- ja Viestintäministeriö sekä liikennelentäjäoppilaitosten oppilaskunnat.

Vuonna 2018 ilmestyy neljä numeroa.

Mediakortti löytyy täältä.

Toimitus:

Timo Saajoranta, vastaava päätoimittaja
Sami Simonen, päätoimittaja 

Miikka Hult
Antti Hyvärinen
Olli Iisalo
Pekka Lehtinen
Heikki Tolvanen

Maija Havola, taittaja

Hannu Kärävä, tekstien viimeistely

Mainosmyynti: 

Mikael Währn, mikael.wahrn(at)fpapilots.fi
Tuula Nuckols, tuula.nuckols(at)fpapilots.fi
Sami Simonen, sami.simonen(at)fpapilots.fi

mainosmyynti(at)fpapilots.fi / +358402192334

Lataa tästä uusimman lehden PDF digi-versio

Klikkaa lehteä ja lue lehti julkaisu palvelusta

Materiaalien toimitusajat ja ilmestymisajankohdat

 
Toimitusaineisto
Ilmoitusaineisto
Lehti ilmestyy
1 / 2019
21.1
28.1
viikko 8
2 / 2019
15.4
22.4
viikko 20
3 / 2019
19.8
26.8
viikko 38
4 / 2019
9.11
16.11
viikko 49

Lehti pyytää huomioimaan, että toimitustyön luonteen ja resurssien vuoksi ilmestymisajankohdat ovat ohjeellisia.
Lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos hyväksyttyä ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista syistä voida julkaista määrättyyn ajankohtaan mennessä. Toimitus pyrkii tiedottamaan etukäteen tiedossaan olevista julkaisuviiveistä. Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemisessa tapahtuneeseen virheeseen rajoittuu ilmoitushinnan palautukseen.